Planujemy budowę – badania geotechniczne

badania geotechniczne

Foto ze strony www.digart.pl

Niezwykle ciekawą kategorią działalności ludzi jest badanie gruntu. Zbiera się na to szczegółowa ocena przydatności działki budowlanej. Nauki, jakie specjalizują się tym zagadnieniem to geologia techniczna, geotechnika a także hydrogeologia. Za ich sprawą można dokonać analizy sypkości skarp oraz ocenić zagęszczenie gruntu w nasypach drogowych. W jaki sposób to wszystko funkcjonuje?

Do badania gruntu używa się ręczną sondę dynamiczną oraz wykonuje się odwierty geotechniczne, jakie konieczne są do pełnego poznania jak układa się geologia i hydrogeologia konkretnego terenu. Jedynie poprawnie opisane uwarunkowania wodne oraz wiedza którą uzyskuje się z badania podłoża pozwolą przygotować całościowy przekrój geologiczny obrazujący wewnętrzną budowę gleby. Według aktualnego przepisu zawartego w ustawie Eurokod 7, każda zrobiona dokumentacja geologiczna musi opierać się na opisanych analizach.

W zasadzie każdy kto posiada dany teren i planuje dokonać na nim inwestycję budowlaną musi przy pomocy badania gruntu ocenić przydatność danego terenu pod względem inwestycji z poszanowaniem wszystkich niekorzystnych czynników oddziałujących na grunt. Przeprowadzone usługi geologiczne pomogą uniknąć zmartwień związanych z tak częstymi problemami jak woda w piwnicy czy osuwisko na własnym podwórku.

Przeprowadzenie badania gruntu może uchronić przed wysokimi kosztami związanymi z takimi utrudnieniami jak:

  • złe umiejscowienie budowli i wypływające z tego błędne osiadanie czy popękane ściany;
  • brak odpowiedniej izolacji, w efekcie czego może pojawić się woda w piwnicy;
  • złe usytuowanie budowli i związane z tym zniszczenie domu przez osuwisko lub rzekę.

Z wymienionych powodów niezbędnie trzeba zagwarantować, by przed jakąkolwiek inwestycją budowlaną dokonać badania geotechniczne. Naturalnie można sobie sprawę totalnie zbagatelizować, ale efekty mogą być nie tylko kosztowne wyraźnie bardziej, niż koszty związane z przeprowadzeniem odpowiednich badań. Efekty mogą być nade wszystko niebezpieczne. Walące się ściany, lub zalana instalacja elektryczna mogą doprowadzić do śmierci pracowników czy ukochanej rodziny. Wniosek musi być tylko jeden: nie można lekceważyć kwestii bezpieczeństwa i za wszelką cenę należy zapewnić komfort późniejszego użytkowania lokalu, zgodnie z aktualnym prawem i własnym rozumem, jakiego niestety licznym osobom brakuje, szczególnie gdy muszą wydawać własne pieniądze.